India and Israel 2021 | भारतआणि इस्राईल यांचे संबंध माहिती

इस्राईल हे जगातील एकमेव ज्यू राष्ट्र आहे. इस्राईल हे एक छोटेसे राष्ट्र आहे. पण आज जगातील सामर्थ्यशाली आणि प्रगत राष्ट्रांमध्ये इस्राईलचे नाव प्रामुख्याने घ्यावे लागेल. इस्राईल हे राष्ट्र नेहमी चर्चेत …

Read more