हे ॲप देईल पाच दिवसांआधी हवामानाचा अंदाज | Meghadut App 2022

हे ॲप देईल पाच दिवसांआधी हवामानाचा अंदाज | Meghadut App 2022 आपल्या सर्वांच्या खासकरून शेतकऱ्यांसाठी भारतीय हवामान विभाग (IMD) आणि भारतीय कृषी अनुसंधान संस्थान (ICAR) यांच्या एकत्रित प्रयत्नाने हवामानावर आधारित …

Read more