कोसळणाऱ्या विजांपासून अशी घ्या खबरदारी | हे ॲप देईल तुम्हाला वीज पडण्याची पूर्वसूचना

कोसळणाऱ्या विजांपासून अशी घ्या खबरदारी |हे ॲप देईल तुम्हाला वीज पडण्याची पूर्वसूचना पावसाळ्यात दरवर्षी विजांमुळे (lighting-strike 2022 | Damini App) अनेकजण मृत्युमुखी पडतात तसेच घरातील विद्युत उपकरणे बिघडतात. त्यामुळे या …

Read more