Afzalkhan And Aurangjeb 1657 | आणि औरगंजेब अफजलखानाच्या हातून वाचला

Afzalkhan And Aurangjeb 1657 | आणि औरगंजेब अफजलखानाच्या हातून वाचला अफजलखान( Afzalkhan) हा आदिलशाहीतील एक नावाजलेला सरदार होता. शरीराने उंच आणि धिप्पाड असलेला हा अफजलखान अत्यंत पराक्रमी होता.अफजलखान हा जेवढा …

Read more

छत्रपती संभाजी महाराज आणि शहजादा अकबर | chhatrapati Sambhaji maharaj and Akbar 2021

छत्रपती संभाजी महाराज आणि शहजादा अकबर | chhatrapati Sambhaji maharaj and Akbar 2021 छञपती संभाजी महाराज ( Sambhaji Maharaj History In Marathi) यांनी राज्यकारभाराची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर काही कालावधीतच मुघल …

Read more